#1 Resurser

Foto: Simon Eliasson

1# РесурсыBarentsmagasinet#2 Gränser

Varmt välkommen till den första utgåvan av Barentsmagasinet.

Vi vet att media ofta fokuserar på det snabbaste, största och svåraste. Vi vill fördjupa, förstå och skildra från många olika synvinklar. Vi vill skildra det som skett, sker och kanske kommer att ske. Vi gör detta som ett samarbete mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland inom ramen för Barents Press. Därför kommer du att få möta texter från både Apatity, Tromsö, Rovaniemi och Gällivare i framtida nummer.

I detta första nummer utforskar vi resurser, anledningen på ett eller annat sätt till att de allra flesta bor i regionen. Vad har resurser inneburit för vårt välstånd, vad har vi fått tillbaka (vad händer när de tar slut?) och vilka resurser är viktiga för framtiden?

Varmt välkommen till Barentsmagasinet,
Tim Andersson Rask, redaktionssekreterare


Vi som arbetat med detta nummer:
Tim Andersson Rask, redaktionssekreterare
Ole Rode Jensen, grafisk layout
Simon Eliasson, bildredaktör
Bengt Eriksson, översättning ryska-svenska
German Ivanov, översättning svenska-ryska


Nästa nummer utkommer den första december med temat Gränser.