Elden i skyn

”På senare tid har norrskenet på Kolahalvön blivit inte bara ett naturfenomen utan också en mycket populär turistattraktion.”
Solens strålar i skyn är idag en naturresurs som brukas, inte enbart för elektricitet och uppvärmning. Utan även som resurs som möjliggör turism på platser som tidigare saknade naturliga besöksmål. Följ med Olga och Valentin ut på norrskensjakt på Kolahalvön!

Text: Olga Sjtjerbakova, journalist bosatt i Apatity
Bild: Valentin Zjiganov, fotograf bosatt i Apatity
Översättare: Bengt Eriksson, bosatt i Göteborg

När vi en kall och klar natt tittar upp mot himlen och beundrar stjärnorna och månen, förstår vi ändå att det vi ser är planeter och avlägsna galaxer, vi drar oss till minnes astronomilektionerna i skolan och försöker räkna ut hur lång tid en kosmonaut skulle behöva för att flyga till Mars. Men vi behöver bara se norrsken för att 2000-talsmänniskans hela rationalism bara ska försvinna. Vad vi ser är magi och saga, och vi tjusas av färgerna hos lågorna i skyn. Och först lite senare kopplar vi på huvudet och inser att vad vi ser är ett naturfenomen som framkallas av aktivitet på den stjärna vi kallar Solen. Man kan bara föreställa sig vad människor som levde för 300, 500 eller 2000 år sedan måste ha tänkt vid samma åsyn!

Den magiska draken i skyn

Låt mig presentera Valentin

Gåtan bakom norrskenet förblev olöst under många hundra år. Länge såg man norrsken som ett förebud om katastrofer, som epidemier, hungersnöd och krig.

Samerna kallade ljusskenet på himlen för Kuvskäs, platsen där de dödas själar samlas. Någonstans bland molnen finns en stuga där de samlas, ställer till med ett fruktansvärt slag och det flyter floder av blod. Så länge solen skiner syns inget ljussken, men när mörkret inträder får man se upp! I samernas tankevärld fick man varken föra oväsen eller vissla när det pågick norrsken, då skulle det sänka sig ännu närmare jorden.

För många entusiaster har det blivit en viktig del av livet att observera norrsken. En av dem är Valentin Zjiganov, som bor i Apatity i Murmanskregionen.

Som kreativ person söker Valentin alltid efter något nytt inom sitt intresse. Under de många år som Valentin iakttagit norrskenet har han utgått ifrån att våra förfäder som levde för hundratals och tusentals år sen uppfattade ljuset på himlen som tecken som skickas till människorna från högre icke-jordiska krafter. Krafter som kan straffa eller benåda, förinta eller ge evigt liv i ett himmelskt paradis. Förhoppningarna och rädslorna lade grunden till forntida legender och sagor.

Valentin har i ett projekt försökt förena fotografier av norrskenet med text från gamla sagor och berättelser. Resultatet blir ren magi.

Det kan mycket väl hända att många andra äldre legender som fortfarande lever i våra dagar, kommit till just tack vare norrskenet.

Till exempel legenderna om drakar.

Först lite mer om mannen bakom fotografierna. Valentin Zjiganov är 46 år och har vuxit upp i Apatity. Han arbetar vid Kolahalvöns forskningscentrum inom ryska vetenskapsakademin, är fotograf och har vunnit priser på ryska och internationella fototävlingar. Norrsken har han fotograferat i över tio år. Han tar sina bilder i Apatity, Kirovsk, i Chibiny-bergen och i byn Teriberka. För att få en bra bild är han beredd att avstå sömn flera nätter i rad och frysa ute kylan under bar himmel.

Valentin är en av de bästa norrskensjägarna i Murmanskregionen. Men att vara jägare är snarast en beteckning på en fritidssysselsättning. Jag skulle vilja kalla Valentin för en konstnär och poet som besjunger naturens skönhet.

Från skönhet till olycka

– Valentin, vad kan norrskenet ge oss dagens människor, förutom fascination? Vilka kunskaper kan det förmedla, vad varnar det oss för?

– Man ser på norrsken inte bara på grund av att det är vackert, det finns också ett vetenskapligt inslag. Om man observerar norrsken kan man med hjälp av spektret hos de lysande partiklarna bestämma atmosfärens sammansättning. Genom en spektralanalys kan man ta reda på hur mycket kväve och hur mycket syre som finns i atmosfären på olika höjd. Norrskenets förflyttningar över himlen sker som regel längs magnetiska linjer, och genom att observera detta kan man ta reda på hur jordens magnetfält ligger.

Norrskenet påverkar teknisk utrustning, satelliter och GPS-system. Därför är det viktigt att kunna göra prognoser för norrsken, för att kunna förbereda sig och motverka den typen av negativa faktorer.

– Valentin, hur kommer det sig att norrskenet är ljusstarkare på foton än i verkligheten?

– Det beror på att det mänskliga ögat och kameran uppfattar fenomenet olika. Vårt öga är bättre på att uppfatta gröna nyanser, därför ser vi mer av den färgen hos norrskenet. Om skenet är svagare är vi helt enkelt på grund av ögats uppbyggnad oförmögna att se allt som kameran ser.

Att förutse norrsken

På senare tid har norrskenet på Kolahalvön blivit inte bara ett naturfenomen utan också en mycket populär turistattraktion. Före pandemin kom folk som ville se norrsken resande till Murmanskområdet från snart sagt hela världen från november till mars. Nu ser man en viss nedgång, men så snart restriktionerna lyfts igen är jag säker på att turistströmmarna till området norr om polcirkeln kommer i gång igen. Men hur kan folk vara säkra på att de kommer att ha turen med sig, att deras norrskensjakt kommer att ha framgång? Vi frågar vår expert.

– Valentin, kan man förutsäga norrsken, som man gör med vädret?

– Ja, idag finns all information på Internet. Det finns en specialsajt som heter spaceweather.com, och det finns ett stort antal appar till smartphone. Där kan man hitta korttidsprognoser och prognoser för längre tid, 30 minuter, 24 och 48 timmar.

– Och när är det bäst att jaga norrsken, och var?

– Oftast ser man norrskenet bra i klart och molnfritt väder, på kvällar och nätter. För att bäst kunna njuta av skönheten i fenomenet ska man ta sig till platser där det inte finns någon artificiell belysning, för det stör observationerna av himlen.

Men låt oss återvända till det förflutna, till legenderna och berättelserna. Valentin har samlat på sig många. Så många att han planerar att ge ut en bok. Fast han har ännu inte hittat någon finansiering av utgåvan. Men jag är övertygad om att det bara är en tidsfråga. Men här ska ni få bekanta er med legenden om draken som den berättas av Valentin Zjiganov. Fotona visar för övrigt verkligt norrsken i omgivningarna omkring Apatity. Utan Photoshop.

Den visa och goda

– Tsinlung är den Gröna draken, Österns Väktare.

Hela dess kropp är, som det anstår en drake, täckt av fjäll. Men det är inga vanliga fjäll utan de består av guldmynt. Där den svävar i sina olikfärgade moln strör Tsinlung pärlor, guld, silver och koraller ner över jorden. Ett möte med draken är ett löfte till människorna om rikedom.

I legenden ser vi många likheter i beskrivningen av draken och norrskenet. Det är från öster som norrskenet börjar röra sig mot väster när natten inträder. För det mesta är skenet grönt, men om magnetstormarna är kraftiga kan norrskenet anta olika färger, skimra och slingra sig på himlen som en drake och spela med olika färger. Om det inträffar mycket kraftiga magnetstormar så kan man se norrsken även i söder. Det är mycket möjligt att det var just på grund av sådana tillfällen av mycket kraftigt sken som kineserna såg på sin himmel som legenderna om drakar uppkom. Idag förkroppsligar draksymbolen i Kina en etnisk grupp, hela folket och dess traditionella kultur.

I kinesisk mytologi talas det om över 100 olika typer av drakar. Invånarna i Mittens rike vördar draken som ett gott, vist och barmhärtigt väsen, och här kallar man detta väsen för Lung. Folket i Kina hyllar sen gammalt detta mytiska djur.

I den kinesiska kulturen står draken för visdom, liv och ljus. I äldre tid vaktade detta väsen över rikedomar, senare kom det att bli en beskyddare av fruktsamheten. Om detta mytiska väsen dök upp så var det ett gott förebud. Den dagen föds det framstående och geniala människor. Det finns en föreställning om att draken är en personifikation av den manliga principen, av styrka och kraft. För mycket länge sen trodde man att draken hade förbindelse med kvinnor. Om en kvinna drömde om draken eller såg den på himlen ovanför sitt hus så skulle hon föda eller få en härskare, en kejsare, i familjen.

I Valentins projekt finns många andra legender och han är beredd att dela med sig till Barentsmagasinets läsare. Just nu förbereder han sig för en ny säsong, sommaren håller på att ta slut, nätterna blir mörkare, stjärnorna tänds allt klarare på himlen och norrskenets gröna band syns allt oftare.

Fortsättning följer …