Home

Om detta nummer

Redaktörer: Daniel Nord och Olga Sjtjerbakova.

Det här är ett avslutande dubbelnummer för 2022 och vi vet inte när eller om magasinet kan fortsätta. Vi tackar våra läsare för denna tid. Läs mer om våra tankar med temat och varför vi valde det i ledartexten skriven av Olga Sjtjerbakova.