Home

Vägen norrut från Ivalo slingrar sig genom djup skog. Detta är tallarnas land, de breder ut sig kilometer efter kilometer. Mindre men envisare än sin bröder från södern. Så plötsligt finns de inte längre där. Istället möter ögat ett trädlöst fjordlandskap. Det är då du vet att du lämnat Finland och kommit till Norge. Öster om gränsövergången mellan Finland och Norge ligger ytterligare en gräns. Korsas den och du möts av det pinade landskapet kring Nikel. Halvdött, brutalt, dystopiskt men förödande vackert breder det ut sig.

Hundratals kilometer sydväst tornar Stadshotellet i Haparanda upp sig. Större än vad den lilla staden förtjänar. Den står där som ett minne från en tid då all handel mellan väst och öst gick genom staden. Gränserna syns i naturen, i städerna och i människorna. Vart du än vänder dig i norr ser du gränserna och dess effekter. För ett kulturmagasin som fokuserar på Barentsregionen blir det därför naturligt att intressera sig för dem.

Redaktör: Hiram Li & Olga Sjtjerbakova