Murmansk är världens största stad norr om polcirkeln. Flygplatsen i Murmansk, som fått namn efter kejsaren Nikolaj II, har under sina 45 år tagit emot och vinkat av miljontals passagerare. Det handlar om turister, tillresande skiftarbetare, affärsmän och naturligtvis regionens egna invånare.

Efterfrågan på flygtransporter till Murmansk ökar för varje år. Den enda flygterminal i staden som har federal och internationella status ligger i Murmasji, och det är den största flygplatsen på Kolahalvön. Härifrån går både charterresor och reguljära flygningar. Det viktigaste kommande projektet innebär att man innan utgången av 2023 ska bygga en ny ”smart” flygplatsterminal, avsedd bara för inrikes passagerartrafik. Projektet är framtaget av ett företag i Sankt Petersburg. Fasaden på den nya byggnaden ska ha en bild av Chibiny-bergen belysta av norrsken. Den gamla byggnaden ska byggas om till 2024 för internationella flygningar.

Murmanskborna reser själva helst på semester till de södra delarna av landet. Populära resmål är Krasnodar och Rostov vid Don. Under sommaren lanserades 12 linjer till olika regioner i Ryssland, men under pandemin är det många som saknat resorna till Norge, Finland och Sverige. Gränserna är emellertid tillfälligt stängda för turister. Före covid var det särskilt resenärer från Kina och Thailand som var intresserade av Murmansk.

Men det är inte bara turister som tycker om att flyga norrut, utan även piloterna som styr flygplanen. Som till exempel vår huvudperson, piloten Denis Gajkolov. Han har precis tillbringat en natt i luften. Efter att ha landat sin flygning från Sotji har han bara fem minuter över för att prata med oss journalister.

– Att bli pilot är nog varje liten pojkes dröm, säger flygkaptenen. En gång när jag var barn flög jag med mina föräldrar till Moskva. Jag minns att jag gick uppför flygplanstrappan och fick syn på de väldigt unga piloterna, de såg ut att vara runt 25. När jag sen satte mig i planet slogs jag av tanken: Jag vill också kunna flyga så! Jag bestämde mig för att när jag blir 30 skulle jag vara färdig flygkapten.

Pojken växte upp med den drömmen, gick i skolan och kom in på civilflygakademin och tog examen med högsta betyg. Denis Vladimirovitj uppnådde sitt mål tidigare än han bestämt: vid 28 har han nu varit flygkapten i två år.

– Den flygning jag minns bäst är min allra första. Första uppstigningen tillsammans med en instruktör i flygskolan gjorde ett intryck för hela livet, berättar Denis. Men det viktigaste är stödet från min familj, och de tycker om det jag sysslar med.

Idag ska piloterna i genomsnitt genomföra 15 flygningar i månaden. På sommaren har de mer att göra än på vintern. Murmansk besöks av ett stort antal gäster också från andra städer i Ryssland. Om man tittar på flygplatsens egen statistik så framgår det att man under 2019 flög över 1,1 miljoner passagerare, men att man inte lyckades nå den siffran 2020 på grund av pandemin. Prognoserna för 2021 säger att totalsiffran kommer att ligga närmare 1,4 miljoner resande.

”Godsflygplanen kommer inte hit”

Godstransporterna sker i bagageutrymmena på passagerarflygplanen, oftast handlar det om blommor, postförsändelser, kläder, elektronik och livsmedel. Från Murmansk fraktar man fiskprodukter, och det förekommer även transporter av biologiska prover till laboratorier i andra städer. Av hela bagageutrymmet är det i genomsnitt bara cirka 10 % som kan användas för annat gods. Flygplatsen har också egna lagerlokaler, bland annat med kylutrustning.

Om vi talar om passagerarnas bagage, så inträffar det ibland lite märkliga händelser, oftast med husdjur. Ett djur kommer flygande till Murmansk, medan deras husse eller matte hamnat någon annanstans. De anställda på flygplatsen får då mata och ta hand om sådana gäster. Oftast rör det sig om hundar, katter, illrar och hamstrar. Husse eller matte kommer sen alltid och hämtar sina skyddslingar.

Resident i Rysslands Arktiska zon

Så kallas den status som Murmansk flygplats fått tack vare sitt omfattande projekt för att bygga en ny terminal för inrikesflyget. Enligt planerna ska terminalen öka sin passagerarkapacitet, höja nivå på servicen till passagerarna och snabba på bagagehanteringen. Den nya flygplatsen ska kunna hantera upp till 400 passagerare i timmen och över en miljon resande per år.

Statistiken berättar att under 2019 besöktes Murmanskregionen av cirka 450 000 turister från Ryssland och andra länder, varav 15 % var utländska resenärer. Under 2020 kom det totalt ungefär 350 000 turister, varav 12 procent från andra länder. Enligt prognoser från experterna i Murmanskregionens turistkommitté kommer siffrorna för 2021 så småningom att hamna i närheten av resultatet för perioden före covid.

De noterar att Kolahalvöns polarområde drar en tredjedel av alla turister som intresserar sig för Arktis. I den regionala turistkommittén berättar man att målet är att locka en miljon turister till området norr om polcirkeln. Därför håller man på att utveckla den nödvändiga infrastrukturen för detta.

Darja Sjaksjina, text
Olga Karpenko, foto
Bengt Eriksson, översättning

Flyget i norra Sverige får ingen bild. Det är ett medvetet val. I länder som Sverige är huvuduppgiften att minska flygandet drastiskt för att klara klimatomställningen. Utsläppen från svenskarnas flygande orsakar utsläpp på 10 miljoner ton årligen. Det är lika mycket som personbilarna. Det går också att jämföra med all tågtrafik i landet som orsakar utsläpp på 45000 ton. Det saknas trovärdiga alternativ till dagens flygbränsle, i vart fall för storskalig flygtrafik och även om det går att byta bränsle så kvarstår den så kallade höghöjdseffekten, som står för omkring hälften av flygets utsläpp.

Under coronapandemin minskade flygandet till och från flygplatserna i norra Sverige kraftigt. Samhället upphörde inte att fungera.

År                        Umeå                 Kiruna                Luleå

2010                    846 000             199146               979135

2011                    956 000             164142               1066485

2012                    981 000             198073               1089982

2013                    989 000             226003               1105881

2014                    1042 000           269884               1138846

2015                    1047 000           257561               1177131

2016                    1059 000           260318               1197014

2017                    1055 000           276144               1203013

2018                    1032 000           276929               1201175

2019                    960 000             267916               1162393

2020                    279 000             110458               420 202

Källa: Transportstyrelsen

Arne Müller, text
CategoriesOkategoriserade