E

Elbussar, inte utan problem

I mer än tio år har Umeå kommun gjort en långsiktig satsning på att gå över till eldrivna bussar. Idag rullar 25 elbussar i stadens lokaltrafik. Det är den mest ambitiösa satsningen i landet.

Vi åker med busschauffören Patrik Hockum som den här dagen kör linje 1 mellan Östra Ersboda i norra delen av Umeå till Umedalen längst i väster. När vi kommer fram till vändplanen i Östra Ersboda står en annan buss och laddar, så vi får vänta några minuter.

– När allt funkar som det ska är det gudomligt att köra elbuss. Du slipper motorljudet. Det är bra för passagerarna också, som lättare kan höra utropen. Dessutom ger elbussen en mjukare körning, eftersom det inte finns några växlingslägen, säger Patrik.

Han har kört lokalbuss i Umeå i ungefär 20 år, så han har en gedigen erfarenhet. Men det är inte alltid allt fungerar som det ska. Anledningen till att vi måste vänta är att det är ett tekniskt fel på den andra av de båda laddstationerna.
-Det är väldigt sällan att allt fungerar precis som det ska, konstaterar Patrik Hockum.

När det blir vår tur kör Patrik in bussen till exakt rätt plats under laddaren och fäller upp en strömavtagare som sitter på bussens tak.

– Det var 49 procent kvar i batteriet och bussbolaget vill inte att vi ska gå under 60 procents laddning.
När Patrik tittar på bussens display igen ser han att något är fel. Laddningen har inte satt igång. Efter några försök ger han upp. Det är något som krånglar med den laddare som tidigare fungerat utan problem. Efter ett samtal med trafikledningen blir slutsatsen att de 45 procent som nu finns kvar i batteriet borde räcka för att köra till Umedalen.
– Jag stänger av AC:n och innerbelysningen och kör mjukt. Då ska det nog gå bra.

Bussen rullar iväg och vi håller tummarna för att Patrik elen ska räcka hela vägen till nästa laddstation.

När Umeå kommun 2011 bestämde sig för att göra en långsiktig satsning på elbussar var detta en långt ifrån självklar idé. Luftkvalitén i centrum var dålig, så det fanns ett behov av att minska avgasutsläppen. Kommunen hade uppvaktats av en lokal uppfinnare som föreslog att kommunen skulle satsa på att bygga om bussar till batteridrift.

– Vi skickade in en ansökan till Vinnova om bidrag till att bygga om några Volvobussar och testa dem i trafik. Vi fick svaret att det var ett omöjligt projekt. Trots det kom vi fram till att vi skulle genomföra satsningen via Umeå kommunföretag. Dagen innan beslutet skulle tas brann uppfinnaren Boh Westerlunds verksamhet ner. Men politikerna tog beslutet ändå och 2011 byggdes två bussar om, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef i Umeå.

Volvo som inte hade varit intresserade när Umeå kommun kontaktade dem några år tidigare bestämde sig 2013 för att satsa på elbussar. Detta skapade bättre förutsättningar för att fortsätta satsningen i större skala.

– När busstrafiken skulle upphandlas 2014 fick vi en anledning att fundera på hur vi skulle gå vidare. Vi trodde att vi tänkt rätt, så i upphandlingsunderlaget sa vi att vi skulle elektrifiera våra två största busslinjer, konstaterar Fredrik Forsell.
Vid nästa upphandling, 2019, fanns det redan betydligt fler tänkbara leverantörer av bussar och satsningen utökades. Nu rullar 25 elbussar på Umeås gator. Det gör att Umeå är den kommun som har den största andelen elbussar i lokaltrafiken.

Att vara föregångare med att gå över till en ny teknologi innebär förstås extrakostnader. Men Fredrik Forsell menar att kostnadsskillnaden numera är liten mellan el-och dieselbussar. Den extra tiden för snabbladdning vid ändhållplatserna innebär att det krävs 25 elbussar för att hålla igång trafiken på de två viktigaste linjerna. Med dieselbussar hade det behövts 23.
-Långsiktigt kommer det att vara kostnadsneutralt och så småningom kommer elbussarna till och med att kosta mindre än dieselbussarna, menar han.

I Murmansk har man valt att satsa på trådbussar. Skulle det kunna vara ett alternativ även i Umeå?
-Vi har utrett frågan och kommit fram till att det finns problem med trådbussar. I centrala delar av staden kommer det att bli en diskussion om ledningarna passar in i stadsmiljön. Sedan innebär trådbussar att du inte kan byta färdväg. Med batteribussar går det att välja alternativa färdvägar om det behövs, säger Fredrik Forsell.

Bussen på linje 1 har passerat sjukhuset, Umeås centrum och tagit sig uppför det långa motlutet ut mot Umedalen, ända fram till vändplanen i en liten skogsdunge.

– Det gick bra. Det är fortfarande 25 procent kvar, konstaterar Patrik.
Han ansluter bussen till laddaren och den här gången fungerar det perfekt. 10 minuter senare har bussen med god marginal fått tillräckligt med el för att ge sig ut på en nytt varv mellan Umedalen och Östra Ersboda.

Arne Müller, text
Erik Abel, foto
CategoriesOkategoriserade