B

Batterier för en miljon bilar

En fotbollsplan är rätt stor, drygt 100 meter lång och omkring 70 meter bred. Lägger man ihop 100 fotbollsplaner då får man ytan för Northvolts batterifabrik i utkanten av Skellefteå. Här ska batterier som räcker till runt en miljon elbilar tillverkas inom några år.

På det som för några år sedan var ett stort kalhygge håller den första delen av fabriken nu på att färdigställas. I slutet av 2021 ska produktionen starta. Men bygget kommer att fortsätta fram till mitten av årtiondet.

Planerna har utökats efterhand. Först från 32 till 40 gigawatt och sedan till 60 gigawatt. Den senaste utökningen var resultatet av ett långsiktigt kontrakt med VW-koncernen våren 2021. Nu kommer fabriken att kunna tillverka batterier till mer än en miljon bilar.

Tempot i bygget av fabriken i Skellefteå visar på hur omställningen från fossilbilar till eldrift har fått fart under de allra senaste åren. För bara något år sedan utgjorde de laddbara bilarna någon enstaka procent av de nybilsförsäljningen i Sverige. I september 2021 svarade de för första gången för mer än hälften av de sålda bilarna.

De jämförelser som gjorts mellan elbilar och fossilbilar visar att elbilarnas utsläpp är betydligt lägre. De utsläpp de trots allt orsakar beror på hur elen som de körs på är tillverkad och själva tillverkningen av bilen. Där är utsläppen från batteritillverkningen en stor del. I det avseendet ligger fabriken i Skellefteå bra till. Den stora mängd el som behövs i tillverkningen kommer från vind- och vattenkraft och en återvinningsanläggning kommer att byggas i anslutning till fabriken som 2030 ska kunna tillgodose hälften av behovet av metaller i batterierna.

Men visst finns det problem med övergången till elfordon. Behoven av sällsynta metaller är enorma. Fabriken i Skellefteå kommer att behöva omkring fem procent av världsproduktionen av grafit och kobolt och drygt 10 procent av världens litiumproduktion (2019). Det vill säga det var innan den senaste utökningen av produktionskapaciteten med 50 procent. Northvolt har ännu inte lämnat uppgifter om hur mycket mer metaller som detta kommer att kräva.

Om detta är råvarubehovet från en fabrik kan man undra hur stora behoven kommer att bli på internationell nivå. En färsk rapport från EU räknar med att behovet av kobolt i Europa kommer att öka till femton gånger dagens nivå och för litium väntas efterfrågan öka 60 gånger fram till mitten av århundradet.

Det har kommit många varningar från både forskare och miljöorganisationer för att dessa väldiga ökningar av utvinningen av metaller kommer att orsaka stora miljöproblem och att det till och med kan bli brist på metaller.

Mot den bakgrunden finns det också anledning att lägga märke till att en del av batterierna från fabriken i Skellefteå ska gå till Audi och Porsche. Det är bolag som tillverkar elbilar med stora och därmed mycket resurskrävande batterier. För att omställningen till eldrift ska vara hållbar måste detta gälla för hela kedjan från gruvan till den färdiga bilen och den el som driver den.

Arne Müller, text
Erik Abel, foto
CategoriesOkategoriserade