Home

Rötter

På olika vis och utifrån olika perspektiv söker de som bidragit till detta nummer efter rötter. Vissa finner dem i en skilsmässa, andra i ett segel och vissa har svårt att finna dem överhuvudtaget.

Redaktörer:
Hiram Li & Olga Sjtjerbakova