#7 & 8 Kärlek | Любовь

Barentsmagasinet #7 & 8 Kärlek

December 2022. Det här är ett avslutande dubbelnummer för 2022 och vi vet inte när eller om magasinet kan fortsätta. Vi tackar våra läsare för denna tid. Vi valde temat långt innan de händelser som sen inträffade i vintras och som fortfarande pågår. Vårt liv har delats in ett ”före” och ett ”efter”. I livet ”före” tyckte vi helt enkelt det vore intressant att ta reda på hur människor hittar varandra, var de träffas, varför de blir förälskade och vad kärleken ger dem.

I livet ”efter” har temat kärleken enligt min uppfattning blivit det viktigaste i världen, tema nummer ett. Den har blivit ett tema som de stora geopolitiska krafterna inte vill se, men en gång kommer de att bli tvungna att göra det.

Баренц Журнал #7 & 8 Любовь

Декабрь 2022. Перед вами финальный в 2022 году выпуск «Баренц-журнала», его тема – «Любовь». Тему мы выбрали еще задолго до тех событий, которые начались этой зимой и продолжаются до сих пор. Наш мир разделился на жизнь «до» и после». В жизни «до» нам просто было интересно узнать, как люди находят друг друга, где они знакомятся, почему влюбляются, и что дает им любовь.

В жизни «после» эта тема стала, на мой взгляд, самой важной на свете, темой номер один. И темой, которую сейчас высшие геополитические силы не хотят замечать, но когда-то им придется это сделать.