Barents Press | Баренц Пресс

Barents Press är en journalistförening som genom samarbete och nätverkande bidrar till ett bättre medieklimat i norr. Barentsmagasinet är ett sådant samarbete, där svenska, norska, finska och ryska journalister, bildjournalister och redaktörer samarbetar och skapar något unikt tillsammans.

Баренц Пресс – ассоциация журналистов, которая посредством сотрудничества и сетевого взаимодействия способствует улучшению медиа-климата на севере. Баренцмагазинет – это такая коллаборация, где шведские, норвежские, финские и российские журналисты, фотожурналисты и редакторы сотрудничают и вместе создают что-то уникальное.