#5 Språk | Язык

Illustration: Sarah Hirani

Barentsmagasinet #5 Språk

Juni 2022. Det här är första numret av Barentsmagasinet för 2022. Vi hade planerat att ge ut numret mycket tidigare, i början av våren, men det geopolitiska läget kom att påverka planerna. Hindren för samarbeten över gränserna blev höga och många. Vi tog en liten paus, och under uppehållet insåg vi att magasinet måste fortsätta komma ut. Barentsmagasinet berättar om livet, kulturen, historien och relationerna mellan människor som bor under bistra klimatförhållanden uppe i norr. Dessa människors röster och tankar måste också få höras i huvudfårans bedövande larm.

Temat för det första numret i år är språk. Språk inte bara som ett av våra viktigaste hjälpmedel för kommunikation, utan även som en del av vår hembygd, vårt familjeliv, våra yrken, som verktyg för att utveckla oss själva, eller bara som hobby.


Баренц Журнал # 5 Язык

Июнь 2022. Это первый номер «Баренцмагазина» за 2022 год. Мы планировали выпустить номер намного раньше, ранней весной, но геополитическая ситуация повлияла на планы. Барьеры для приграничного сотрудничества стали высокими и многочисленными. Мы взяли небольшой перерыв, и во время перерыва поняли, что журнал должен продолжать выходить. Barentsmagasinet рассказывает о жизни, культуре, истории и взаимоотношениях людей, живущих в суровых климатических условиях на севере. Голоса и мысли этих людей тоже должны быть услышаны в оглушенной тревоге главного канала.

Тема первого номера в этом году — язык. Язык не только как один из важнейших инструментов для общения, но и как часть нашей родины, нашей семейной жизни, нашей профессии, как инструмент саморазвития или просто как хобби.